ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΕΣ (μασάζ)

απόφοιτοι ΙΕΚ,
για εκτέλεση της πρακτικής τους.

ΤΕΧΝΙΤΡΙΕΣ ΑΚΡΩΝ

απόφοιτοι ΙΕΚ,
για εκτέλεση της πρακτικής τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 8825.777